Plenary Speakers

Marlan Scully
Marlan Scully
Texas A&M University
USA
Jian Wang
Jian Wang
Huazhong University of Science and Technology, China
Eric Wei-Guang Diau
Eric Wei-Guang Diau
National Chiao Tung University, Taiwan
Paulo C. Morais
Paulo C. Morais
Catholic University of Brasília
Brazil
Jason Jieshan Qiu
Jason Jieshan Qiu
Beijing University of Chemical Technology, China
Ghenadii Korotcenkov
Ghenadii Korotcenkov
Technical University of Moldova
Moldova

Keynote Speakers

Salah AM Elmoselhy
Salah AM Elmoselhy
University of Coimbra
Portugal

Invited Speakers

Martinez Lopez Andrea Guadalupe
Martinez Lopez Andrea Guadalupe
Veracruz University
Mexico
Xiaobo Mao
Xiaobo Mao
Johns Hopkins University
USA
Tao Sun
Tao Sun
Shanghai University of Engineering Science
China
Chanjuan Liu
Chanjuan Liu
Dalian University of Technology
China

Featured Speakers

Speakers Will be Updated Soon...!